044 232 99 29
info@postulat.com.ua

Ліцензія на будівельну діяльність (створення об'єктів архітектури)

Загальні інформація

Вартість отримання ліцензії - 3500 грн. Оплата лише після отримання ліцензії.
Строк отримання ліцензії - до 35 робочих днів.

Термін дії будівельної ліцензії:
3 роки при першому отриманні;
5 років при продовженні ліцензії чи повторному отриманні.

Державне мито - 1147 грн.

Види діяльності, що підлягають ліцензуванню

 1. вишукувальні роботи для будівництва
 2. розроблення містобудівної документації
 3. проектування об'єктів архітектури
 4. будівельні та монтажні роботи
 5. монтаж інженерних мереж
 6. будівництво транспортних споруд
 7. інжинірингова діяльність у сфері будівництва

Необхідна інформація

 • Відомості про наявність затвердженої організаційно-функціональної структури підприємства (технології виробництва)
 • Відомості про укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури підприємства
 • Відомості про загальну чисельність ІТП
 • Відомості про укомплектованість підприємства робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури підприємства
 • Відомості про загальну чисельність робітників
 • Відомості про наявність виробничих приміщень, виробничої бази, інших допоміжних служб
 • Відомості про наявність адміністративних приміщень
 • Відомості про наявність техніки, обладнання, устаткування, приладів та інструментів
 • Відомості про наявність обчислювальної, розмножувальної та організаційної техніки, відповідного програмного забезпечення, необхідних для провадження проектного процесу
 • Відомості про наявність підрозділів та/або спеціалістів, які забезпечать виконання вимог промислової безпеки та охорони праці
 • Відомості про наявність підрозділів та/або спеціалістів, які забезпечать виконання функцій з контролю якості
 • Відомості про наявність атестованих лабораторій з лабораторного випробування визначених видів робіт
 • Відомості про наявність інструментів і обладнання для забезпечення контролю якості виконуваних робіт
 • Відомості про наявність метрологічної повірки
 • Відомості про наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів

Перелік робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

1.00.00 ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
1.01.00 Інженерно-геодезичні
1.02.00 Інженерно-геологічні
1.03.00 Інженерно-гідрометеорологічні
1.04.00 Для раціонального використання та охорони навколишнього середовища
1.05.00 Спеціалізовані
1.06.00 Вишукування для будівель, споруд та інженерних мереж відповідно до класів наслідків (відповідальності): клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки та клас СС1 - незначні наслідки

2.00.00 РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
2.01.00 Схеми планування територій
2.02.00 Генеральні плани населених пунктів
2.03.00 Детальні плани територій
2.04.00 Проекти забудови територій
2.05.00 Інженерної інфраструктури населених пунктів
2.06.00 Інженерний захист територій, цивільна оборона
2.07.00 Транспортної інфраструктури населених пунктів
2.08.00 Охорони навколишнього середовища

3.00.00 ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ
3.01.01 Житлових будівель та готелів
3.01.02 Громадських будівель та споруд
3.02.01 Будівель та споруд промислових підприємств
3.02.02 Інженерних споруд
3.02.03 Будівель та споруд сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства
3.02.04 Гірничих споруд 3.02.05 Енергетичних споруд та комплексів
3.02.06 Гідротехнічних споруд та комплексів
3.03.00 Спеціальних будівель і споруд військового, оборонного призначення, правоохоронних органів та цивільної оборони 3.04.00 Об'єктів експериментального будівництва
3.05.00 Транспортних мереж, споруд та комплексів
3.05.01 Залізничних колій
3.05.02 Доріг автомобільних
3.05.03 Мостів, шляхопроводів, переходів
3.05.04 Аеродромів та вертодромів
3.05.05 Тунелів та метрополітенів
3.05.06 Місцевого транспорту
3.05.07 Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо)
3.06.00 Магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання
3.07.00 Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини
3.08.00 конструювання несучих та огороджувальних конструкції
3.09.00 Клас наслідків (відповідальності) об'єкта проектування: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки
3.10.00 Умови проектування: звичайні, території з підвищеною сейсмічністю, території зі складними інженерно-геологічними умовами
3.11.00 Проектування внутрішніх інженерних мереж і систем
3.11.01 Водопроводу та каналізації
3.11.02 Опалення
3.11.03 Вентиляції та кондиціювання повітря
3.11.04 Газопостачання та газоустаткування
3.11.05 Холодопостачання промислового
3.11.06 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення
3.11.07 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів
3.11.08 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
3.11.09 Технологічних
3.12.00 Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд
3.12.01 Водопостачання
3.12.02 Каналізації
3.12.03 Теплових
3.12.04 Газопостачання
3.12.05 Електропостачання та електрообладнання
3.12.06 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
3.12.07 Клас наслідків (відповідальності) зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд об'єкта проектування: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки
3.13.00 Технологічне проектування

4.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ
4.01.00 Розробка грунтів, улаштування грунтових споруд
4.02.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних
4.03.00 Улаштування фундаментів із застосуванням паль
4.04.00 Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами
4.05.00 Зведення металевих конструкцій
4.06.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій
4.07.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій
4.08.00 Зведення кам'яних та армокам'яних конструкцій
4.09.00 Зведення дерев'яних конструкцій
4.10.00 Монтаж інженерних споруд
4.11.00 Монтаж магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання
4.12.00 Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів
4.13.00 Виконання підводно-технічних робіт
4.14.00 Розробка гірничих споруд та комплексів
4.15.00 Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини
4.16.00 Монтаж технологічного устаткування
4.17.00 Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається ліцензіатом за видами технологічного устаткування)
4.18.00 Клас наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки
4.19.00 Умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно- геологічними умовами

5.00.00 МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
5.01.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання
5.01.01 Водопроводу та каналізації
5.01.02 Опалення
5.01.03 Вентиляції і кондиціювання повітря
5.01.04 Газопостачання та газообладнання
5.01.05 Технологічних трубопроводів
5.01.06 Холодопостачання промислового
5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення
5.01.08 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів
5.01.09 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
5.02.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання
5.02.01 Водопостачання
5.02.02 Каналізації
5.02.03 Теплових і гарячого водопостачання
5.02.04 Газопостачання
5.02.05 Магістральних продуктопроводів
5.02.06 Електропостачання, електроосвітлення
5.02.07 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
5.02.08 Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки

6.00.00 БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД
6.01.00 Залізничних колій
6.02.00 Доріг автомобільних
6.03.00 Мостів, шляхопроводів, переходів
6.04.00 Аеродромів та вертодромів
6.05.00 Тунелів та метрополітенів
6.06.00 Місцевого транспорту
6.07.00 Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо)
6.08.00 Клас наслідків (відповідальності) транспортних споруд: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки
6.09.00 Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами

7.00.00 ІНЖИНІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
7.01.00 Генеральний розробник у проектуванні (відповідно до розділу 3.00.00)
7.02.00 Технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж
7.03.00 Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях)
7.04.00 Генеральний підрядник у будівництві
7.05.00 Проект виконання будівельних робіт

Інші послуги


Реєстрація підприємств
Реєстрація ФО-П
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ПП
Реєстрація акціонерних товариств
Реєстрація громадських організацій
Реєстрація філій
Представництво іноземної компанії
Реєстрація фермерських господарств
Реєстрація ЗМІ

Перереєстрація підприємств
Зміна керівника
Зміна складу засновників
Зміна найменування
Зміна місцезнаходження (юрадреси)
Зміна розміру статутного капіталу
Зміна видів діяльності
Перетворення
Злиття, приєднання, виділення, поділ
Ліквідація
Ліквідація ТОВ та ПП
Ліквідація ФО-П
Інші послуги
Реєстрація ПДВ
Реєстрація РРО (касових апаратів)
Витяги, виписки з ЄДРПОУ
Реєстрація іноземних інвестицій
Щорічне підтвердження відомостей
Єдиний податок
Працевлаштування іноземців
Реєстрація торгової марки
Печатка
Акредитація на митниці
Ліцензування
Будівельна ліцензія
Медична практика
Ветеринарна практика
Перевезення пасажирів
Заготівля, переробка металобрухту
Діяльність арбітражних керуючих
Працевлаштування на роботу за кордоном
Діяльність митного брокера
Виробництво, експорт та імпорт дисків
Торгівля біопаливом та біогазом
Експорт та імпорт товарів, що підлягають ліцензуванню
Переоформлення ліцензій
 
     
UKR ENG RUS Головна сторінка Карта сайту Правові застереження